Vi visste det, men det har blitt tydeligere underveis. Verftet, historien og området vi nå utvikler har en spesiell plass i våre hjerter.

Vi er ved byens vugge. Her har byens puls vært siden byens grunnlegger Rikard Kaarbø startet med sin patentslipp i 1895.

Skipsverftstradisjonene er blitt videreført.

Det var til hammerslagene fra verftet at Harstad vokste fra ladested til by. Flere tusen har gjennom generasjoner hatt sine arbeidsdager her Mange hundre har jobbet på båter bygd på Kaarbø. Nesten alle har noen i familien som har  jobbet på verftet og mang en ungdom har hatt sommerjobb her.

Verftet har vært byens hjerte og identitet og heldigvis er her fortsatt hammerslag. Vi holder i gang verftet i evighetens perspektiv der så mange andre har måttet kaste inn hansken. Vi er ydmyk for historien og forsettelsen.

Dette preger alt vi gjør når vi nå utvikler en ny og attraktiv bydel rundt, og tett på byens puls. Det forplikter å få frigjort så store, sentrumsnære arealer. Kvarteret må ta vare på byens sjel, identitet og historie samtidig som ny og gammel virksomhet sammen skal virke for spennende attraktivitet i fremtiden. På denne måte viderefører vi en av vår gründer Rikard Kaarbøs mange styrker: å analysere status og gripe muligheter.

Ny generalplan for verfet i sentrum, nye investeringer på verftet i Samasjøen og en totalplan for hele det store området som er og vil være tett på byens puls.

Vern og navnsetting

Det er gjennomført en omfattende bruks- og verneplan for området i samarbeidet med Harstad kommune og Troms fylkeskommune. Det var enighet om å ta vare på historien, og at verftets virksomhet var det aller viktigste å gi vern. Ved å definere områder til verftets behov og gi muligheter for å utvikle områdene rundt kan eierne sikre et øknomisk fundament for å føre historien videre.

Annette Spjøtvold, HSI utenfor Støperiet som er blitt vernet.

Administrasjonsbygget og Støperiet ble gitt vern. De er nå restaurert til kulturscene og for utleie til Fontenehuset Harstad. Slipp1 der det hele startet taes vernet inn som en viktig del av kvarterets historie. Torget får også navnet Slippentorget. Stien langs sjøen skal gå gjennom kvarteret og binde sammen Fjordgata nord og sør for kvarteret. Foran Støperiet vil det bli laget en passasje som har fått navnet Vallopassasjen etter legenden Edvard Vallo som kom som flyktning til Harstad og ble en legende for sine kvaliteter med slegga i Støperiet.

Ragnhild Kaarbø (1889-1949) var datter av Anna Elisabeth og Rikard Kaarbø. Hun ble en av landets fremste kvinnelige kubister og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet. Vi hedrer henne med å bygge et fem etasjers bygg som får navnet Ragnhild Kaarbø. Hennes fargepalett skal prege byggets farger og et av hennes kunstverk har vært inspirasjon for Vizuelli til å lage vår flotte logo.

Anna Elisabeth Kaarbø (1851–1919).

Anna Elisabeth Kaarbø ( 1851–1919) styrte alle selskapene fra Rikards død i 1901 og til hun døde i 1919. I tillegg til å fø og oppdra 13 barn var hun en meget sosial og omsorgsfull kvinne både for familier som hadde lite, kvinner som flyttet til byen og senere ble hun også en sterk  forretningskvinne. Gata ned fra Fjordgata har fått hennes navn: Anna Elisabeths gate.

Flere andre bygg og elementer i kvarteret vil få navn, og alle vil være knyttet til identiteten og historien til området.

Arkitektur er viktig

Snart får vi se arkitektforslagene fra Transborder Studio og R21.

I øyeblikket pågår det en parralellkonkurranse mellom to spennende arkitektkontorer, Transboder studios og R21, med forslag til arkitektur på de tre leilighetsbyggene som kommer ned fra Fontenehuset langs Anna Elisabeths gate og til hotellet. Vi har tatt vare på en spesiell vegg fra en av verkstedhallene og målet er å få den inkorporert som en del av det øverste av de tre leilighetsbyggene.

Kaarbø-bygget som huser Equinor er tegnet av SJ Arkitekter som nå er en del av det store danske arkitektselskapet AART architects.

Det blir virkelig flott med nytt hotell i Kaarbøkvarteret.

Hotellet tegnes av James Watkins hos A-lab arkitekter. Det skal bli et landemerke i bylandskapet i Harstad og skal arkitektonisk stå godt til Kaarbø-bygget.

Vårt forslag til kino og bibliotek er tegnet av Hille Mellbye arkitekter. Biblioteket er tenkt plassert i de tre første etasjer i Ragnhild Kaarbø, mens kinoen får et tydelig ikonisk preg.

Svein Jakobsen som var tidligere eier av SJ arkitekter tegner nå ut et spennende bygg mellom dokka og hotellet. Han er nå seniorarkitekt i AART architects.

I de fleste arkitektoppdrag har A3 arkitekter i Harstad, nå en del av Norconsult, vært en god medspiller.

Vi tror vi samla får et arkitektonisk uttrykk som vil gjenspeile våre ambisjoner om å bygge et attraktivt kvarter med særpreg.

Tett på

Vi ligger tett på sentrum med 1 minutts gange til Generalhagen, tre minutter til Rikard Kaarbøs plass, fem minutter til Hurtigrutekaia og 8-10 minutter til UiT Norges arktiske universitet og Harstad Kulturhus.

Equinor
Equinor holder til sør for Kaarbøkvarteret.

Og sør for oss ligger et spennende område med Equinor, KUPA, Polarkonsult, ny videregående skole, Skipperhuset og Harstad bryggeri. Litt sør for dette ligger Montér, Norsk Stål, Neumann Bygg, Brødrene Dahl og Sjøkanten senter med flere.

Framtidas småby

Dersom Harstad realiserer sine prosjekter slik de er fremlagt, er det ingen tvil om at Harstad kan ta en posisjon som en ledende og attraktiv småby i nord. Vi skal gjøre vårt for at våre bidrag blir realisert og håper både andre private og kommunale prosjekt blir gjennomført. Vi gleder oss til fortsettelsen, men nå ønsker vi dere alle en riktig god påske!

Annette Spjøtvold og Susanne Helland ønsker dere alle en god påske fra Skipperhuset.