OM OSS

Kaarbøkvarteret  utvikles av Kaarbø utvikling AS som eies av Clemens eiendom AS og Harstad skipsindustri AS. Vi er to selskaper som har lange, historiske tradisjoner. Harstad skipsindustri har sine røtter tilbake til 1895 da Rikard Kaarbø etablerte Harstad mekaniske verksted AS, senere Kaarbøverkstedet AS.

Clemens eiendom er eid av Opplysningsvesenets fond. Fondet ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Eiendommen som nå utvikles til Kaarbøkvarteret  er en del av Klokkergården i Harstad og har sin opprinnelse fra 1731.

I dag viderefører Harstad skipsindustri Harstads stolte skipstradisjoner gjennom sitt datterselskap HAMEK AS som har verftslokasjoner både i Samasjøen og inne i Kaarbøkvarteret. Samtidig utvikles eiendommer som selskapet eier helt eller i kompaniskap med andre. Clemens eiendom arbeider i hele verdikjeden fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning av eiendommer i hele landet.

OM OSS

Kaarbøkvarteret  utvikles av Kaarbøutvikling AS som eies av Clemens eiendom AS og Harstad skipsindustri AS. Vi er to selskaper som har lange, historiske tradisjoner. Harstad skipsindustri har sine røtter tilbake til 1895 da Rikard Kaarbø etablerte Harstad mekaniske verksted AS, senere Kaarbø verkstedet AS.

Clemens eiendom  er eid av Opplysningsvesenets fond. Fondet ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Eiendommen som nå utvikles til Kaarbøkvarteret  er en del av Klokkergården i Harstad og har sin opprinnelse fra 1731.

I dag viderefører Harstad skipsindustri Harstads stolte skipstradisjoner gjennom sitt datterselskap HAMEK AS som har verftslokasjoner både i Samasjøen og inne i Kaarbøkvarteret. Samtidig utvikles eiendommer som selskapet eier helt eller i kompaniskap med andre.Clemens eiendom arbeider i hele verdikjeden fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning av eiendommer i hele landet.

Landsdelens største tørrdokk

Det er unikt å utvikle et slik kvarter som har full industriell aktivitet som en del av helheten. I 2015 åpnet vi landsdelens største tørrdokk som er 145 meter lang og 28 meter bred. Det gjør at det meste av farende fartøy i nord kan dokkes inn her. I 2020 er det 125 år siden vi startet slik virksomhet her, og verftsindustrien er kjernen i vår virksomhet og har evighetens perspektiv.

Stort konferansehotell ved kaikanten

Det planlegges et fantastisk konferansehotell med stor konferansesal til 500 personer, 180 rom, bar og restaurant helt nede ved sjøkanten. Du vil få en unik utsikt og hotellet vil bli sentralt for en rekke aktiviteter og samspill med andre aktører i området i og rundt Kaarbøkvarteret. Det er inngått intensjonsavtale med Nordic Choice som driver, og den vil avløses av en langsiktig leieavtale når reguleringen er falt på plass.

Støperiet kulturscene

Vi har gjennomført første byggetrinn på Støperiet fra 1913. Det har allerede vært konserter, foredrag, locations for foto, bryllup og bursdagsfeiringer. Når det endelig blir klart om nabobygget blir bibliotek eller ikke, vil byggetrinn to fullføres og gjøre Støperiet mer tilgjengelig. Da blir også fronten mot dokka i glass og Stien langs sjøen blir ført forbi i en egen passasje. Den får navnet Vallo-passasjen etter legenden Edvard Vallo som jobbet i Støperiet.

Fontenehuset

Administrasjonsbygget, ved inngangen fra Fjordgata, er over 100 år. Det fungerte som administrasjonsbygg, lønningskontor og vaktbu. Nå er det restaurert og i 2017 flyttet landsdelens andre Fontenhus inn i lokalene. I dag er det fire fast ansatte i stiftelsen Fontenehus Harstad som jobber med å få personer med psykiske utfordringer i arbeid. Det tilrettelegges for en arbeidsrelatert hverdag for de over 70 medlemmene som er kommet til siden oppstarten.

Blått – et visningsenter for de tre
blå næringer

Blått skal bli et visningssenter for de tre blå næringer: Olje og gass, havbruk og maritim industri. Ambisjonen er å lage en interaktiv utstilling i verdensklasse som viser havrommets muligheter. Målet er at flere skal ønske å besøke, jobbe og bo i nord. Hoved-målgruppene er barn, ungdom, familier og turister. Forprosjektet er utviklet av Harstad kommune, Salaks, Equinor, Lundin, NSK og HSI.

Bo sentralt og urbant

Det er planlagt 100 leiligheter fordelt over tre bygg fra hotellet og opp mot inngangen til Kaarbøkvarteret. Leilighetene blir i ulike størrelser og skal gi muligheter også for unge til å etablere seg i boligmarkedet. Det planlegges moderne servicetilbud til beboerne som vil få en unik beliggenhet med kulturopplevelser, butikker, kafeer og et stor torg i sin midte.

Kontor, kafeer og butikker

Kaarbøkvarteret vil tilby kontorer i to etasjer av Ragnhild Kaarbø og to etasjer i Blått. Totalt ca 4-5000 kvadratmeter med kontorer. Ned langs vannspeilet (slippen) vil det bygges kai og i 1. etasjene på leilighetsbyggene vil det være kafeer og butikker. Det samme vil det være muligheter for i kinoen og i Blått.

Landsdelens største tørrdokk

Det er unikt å utvikle et slik kvarter som har full industriell aktivitet som en del av helheten. I 2015 åpnet vi landsdelens største tørrdokk som er 145 meter lang og 28 meter bred. Det gjør at det meste av farende fartøy i nord kan dokkes inn her. I 2020 er det 125 år siden vi startet slik virksomhet her, og verftsindustrien er kjernen i vår virksomhet og har evighetens perspektiv.

Stort konferansehotell ved kaikanten

Det planlegges et fantastisk konferansehotell med stor konferansesal til 500 personer, 180 rom, bar og restaurant helt nede ved sjøkanten. Du vil få en unik utsikt og hotellet vil bli sentralt for en rekke aktiviteter og samspill med andre aktører i området i og rundt Kaarbøkvarteret. Det er inngått intensjonsavtale med Nordic Choice som driver, og den vil avløses av en langsiktig leieavtale når reguleringen er falt på plass.

Blått – et visningsenter for de tre blå næringer

Blått skal bli et visningssenter for de tre blå næringer: Olje og gass, havbruk og maritim industri. Ambisjonen er å lage en interaktiv utstilling i verdensklasse som viser havrommets muligheter. Målet er at flere skal ønske å besøke, jobbe og bo i nord. Hoved-målgruppene er barn, ungdom, familier og turister. Forprosjektet er utviklet av Harstad kommune, Salaks, Equinor, Lundin, NSK og HSI.

Støperiet kulturscene

Vi har gjennomført første byggetrinn på Støperiet fra 1913. Det har allerede vært konserter, foredrag, locations for foto, bryllup og bursdagsfeiringer. Når det endelig blir klart om nabobygget blir bibliotek eller ikke, vil byggetrinn to fullføres og gjøre Støperiet mer tilgjengelig. Da blir også fronten mot dokka i glass og Stien langs sjøen blir ført forbi i en egen passasje. Den får navnet Vallo-passasjen etter legenden Edvard Vallo som jobbet i Støperiet.

Fontenehuset

Administrasjonsbygget, ved inngangen fra Fjordgata, er over 100 år. Det fungerte som administrasjonsbygg, lønningskontor og vaktbu. Nå er det restaurert og i 2017 flyttet landsdelens andre Fontenhus inn i lokalene. I dag er det fire fast ansatte i stiftelsen Fontenehus Harstad som jobber med å få personer med psykiske utfordringer i arbeid. Det tilrettelegges for en arbeidsrelatert hverdag for de over 70 medlemmene som er kommet til siden oppstarten.

Moderne kinoer øker tilbudet

Alle tall fra nye flersalskinoer viser en betydelig økning i publikumstallet. Kinoen i Kaarbøkvarteret vil få fire saler, kiosk og kafé med serveringsmuligheter. Salene varierer i størrelser og gir en stor mulighet for bredde i kinotilbudet. En av salene blir spesielt oppgradert med tilleggstilbud som servering, VIP-stoler osv.

Ragnhild Kaarbø vil huse nytt bibliotek

Harstads store kubist Ragnhild Kaarbø, datter av gründeren Rikard Kaarbø vil få et bygg med sitt navn.

Bygget vil være kubistisk og innholde hennes fargepalett. To av Ragnhild Kaarbøs bilder er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og hun døde i 1949.

Bygget vil blant annet innholde et moderne og aktivitetsbasert bibliotek som også vil kunne samspille med Støperiet og andre etableringer i Kaarbøkvarteret. Erfaringer fra Narvik, Bodø, Tromsø og flere andre byer viser at det er naturlig å forvente en firedobling av besøkstallene for et slikt nytt bibliotek.

Bo sentralt og urbant

Det er planlagt 100 leiligheter fordelt over tre bygg fra hotellet og opp mot inngangen til Kaarbøkvarteret. Leilighetene blir i ulike størrelser og skal gi muligheter også for unge til å etablere seg i boligmarkedet. Det planlegges moderne servicetilbud til beboerne som vil få en unik beliggenhet med kulturopplevelser, butikker, kafeer og et stor torg i sin midte.

Kontor, kafeer og butikker

Kaarbøkvarteret vil tilby kontorer i to etasjer av Ragnhild Kaarbø og to etasjer i Blått. Totalt ca 4-5000 kvadratmeter med kontorer. Ned langs vannspeilet (slippen) vil det bygges kai og i 1. etasjene på leilighetsbyggene vil det være kafeer og butikker. Det samme vil det være muligheter for i kinoen og i Blått.